Circle Vice President
Sri. PG Unnithan (Kottarakara) Ph: 9447958233
Sri P.R.C.NAIR(Thiruvalla) Ph: 04692662200
Sri. M.P.Yoyak (Ernakulam) Ph: 09447161100

Asst. Circle Secretary
Sri. MP George(Moovattupuzha) 9447186999

Joint Secretaries
Sri R.M.Ravindranath( Kottayam) Ph: 9447493939 / 0481 2392939
Sri N.K. Pushpangadan (Thrissur) Ph: 9446760909
Sri K.Gopinatha Pillai(Alapuzha) Ph: 9497246246

Organising Secretaries
Sri KG Krishnakumar (Kollam) Ph: 9447645400
Sri Jose Sebastian (Kottayam) Ph: 9446539703
Smt. KM Mary (Moovattupuzha) Ph: 9447047300
Sri JJ Sharma (Thrissur) Ph: 9400553356

Treasurer
Sri M Reghunathan Nair (Thiruvananthapuram)Ph: 9447454745

Auditor
Sri.M. Gopinathan Nair